Iedereen denkt weleens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je de hele dag door denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, is het tijd om er wat aan te doen. Deze zelfbeeldtraining helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen.

De training is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken. Bedoeld voor kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren die rationeel wel weten dat ze waardevol zijn, maar het niet zo voelen.

Kinderen die een negatief zelfbeeld hebben gaan dingen vaak anders aanpakken.  Ze zetten zich bijvoorbeeld niet met volle inzet in op school, omdat ze denken dat ze dom zijn en het dus toch geen zin heeft om je best te doen. Hun gedachten blijven negatief, omdat ze steeds maar meer ‘bewijs’ krijgen voor hun negatieve gedachtes. Zoals het krijgen van een laag cijfer op school (‘zie je wel, ik ben dom’).
Kinderen die al lang negatieve gedachtes over zichzelf hebben, denken alleen nog maar aan de negatieve dingen als ze over zichzelf denken en staan niet meer stil bij alle positieve eigenschappen die ze ook hebben. Ze zijn niet meer instaat deze positieve dingen te zien omdat ze gewend zijn alleen maar aandacht te hebben voor alles wat past bij die negatieve gedachte.

Door het invullen van het werkboek behorende bij deze training, samen met de trainer die veel ervaring heeft met het veranderen van negatieve gedachtes, leert het kind stap voor stap weer denken aan de leuke dingen die bij hem/haar horen en krijgt het meer zelfvertrouwen.