Kinderen met AD(H)D (Attention Deficit -Hyperactivity- Disorder), ook wel aandachtstekortstoornis genoemd, beschikken over een gebrekkig werkend filtersysteem in de hersenen waardoor het informatieverwerkingsproces anders verloopt. Ze ondervinden moeite bij het maken van onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie. Waargenomen informatie gaat in eerste instantie op in een mist van gedachten en elk onderdeel van de informatie wordt als ‘even belangrijk’ ervaren. De verwerking van de informatie eist vanaf het moment van waarneming de aandacht grotendeels op waardoor het soms lijkt alsof de informatie niet binnenkomt of dat er niet goed geluisterd wordt. Het gevolg van deze informatieverwerking is dat iemand met AD(H)D op geheel andere wijze leert, interpreteert, herinnert, denkt, waarneemt en oplossingen bedenkt. Kinderen met AD(H)D hebben problemen met concentratie, zijn impulsief en hebben moeite met plannen en het reguleren van emoties. Bij de diagnose ADHD komt daar nog hyperactiviteit bij. De aandoening gaat vaak samen met andere stoornissen, zoals autisme, waardoor de diagnose niet altijd eenvoudig te stellen is.