DCD (Developmental Coördination Disorder oftewel dyspraxie) is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijn motorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op. Kinderen met DCD vallen vaak op door hun beperkte motorische vaardigheden (handschrift, eten), beperkte spraakvaardigheden (articulatie, te hard/zacht of te vlug/traag praten), beperkte planningsvaardigheden en een beperkt concentratievermogen. De aandoening gaat vaak samen met andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD of  autisme, waardoor de diagnose niet altijd eenvoudig te stellen is.