PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified) is een verzamelnaam voor symptomen die niet onder andere stoornissen te plaatsen zijn. PDD-NOS maakt deel uit van het autismespectrum. Juist omdat PDD-NOS een restgroep is, kunnen verschillende kenmerken op de voorgrond staan, bijvoorbeeld die van autisme of ADHD. Onder PDD-NOS vallen stoornissen die niet voldoen aan de criteria van de andere aandoeningen in de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De symptomen in vorm en intensiteit kunnen uiteenlopen. Er zijn geen ‘harde’ criteria, wel bestaan er enige richtlijnen: er is een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie, er bestaan tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden en/of er is sprake van stereotype gedrag en interesse.