Praktijk Autisme & Kind is een vrijgevestigde particuliere praktijk in Haarlem voor ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en advies of hulp bij opvoedings- en leerproblemen.

De doelgroep betreft kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een diagnose (of vermoeden van) Klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS, AD(H)D, ODD, DCD of CD én hun ouders in de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal.

Verder richt de praktijk zich op scholen, en meer specifiek: de leerkrachten, van wie met de nieuwe Wet Passend Onderwijs extra inzichten en vaardigheden gevraagd worden.

Autisme is niet te genezen. Met autisme kun je wel leren omgaan. Voor zowel de persoon die autisme heeft als de personen die te maken hebben met iemand met autisme. Omdat veel kinderen met autisme, zonder de juiste begeleiding, veel ontwikkelingskansen missen is het van groot belang dat deskundigen betrokken zijn bij de stimulering van de ontwikkeling.