Psycho-educatie is een methode die tot doel heeft kinderen en jongeren uitleg te geven over wat autisme betekent en wat de mogelijkheden/beperkingen zijn die daarmee samengaan. We willen hiermee bereiken dat zij zichzelf beter gaan begrijpen en gaan ervaren dat autisme ook positieve kanten kan hebben. We gaan ervan uit dat wie zichzelf goed kent beter voor zichzelf kan opkomen en makkelijker keuzes kan maken in het leven. Psycho-educatie is dus in wezen bedoeld als instrument voor empowerment. Empowerment staat voor een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden om macht te verkrijgen over je eigen leven. We willen kinderen en jongeren met autisme maximale kansen bieden tot zelfbepaling en het opkomen voor hun rechten en kansen op ontplooiing (self-advocacy). Om tot die self-advocacy te komen zijn er een drietal stappen nodig:

  1. Jezelf kennen: je behoeften, beperkingen en mogelijkheden;
  2. Acties ondernemen om je dromen te realiseren gegeven de beperkingen en mogelijkheden van jezelf en de omgeving;
  3. Die acties evalueren.

Psycho-educatie kan als groepstraining (‘Ik ben speciaal’) maar ook als individuele behandeling worden ingezet. De groepstraining ‘Ik ben speciaal’ bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur per keer. De specifieke inhoud van de training wordt aangepast aan de leeftijd en voorkennis van de deelnemers. Behandeld wordt o.a.:

  • Autisme leren kennen en begrijpen en het kunnen beschrijven bij zichzelf;
  • De gevolgen van dat autisme op het eigen functioneren en het eigen leven kunnen beschrijven;
  • Op concrete wijze moeilijke situaties kunnen definiëren die te maken hebben met autisme;
  • Coping-strategieën kunnen identificeren die gebruikt kunnen worden om met die moeilijke situaties om te gaan;
  • Autisme een plaats kunnen geven in het zelfbeeld op een manier waardoor de zelfwaardering positief blijft of wordt.

Deelnemers krijgen een persoonlijke werkmap. Deze map gaat mee naar huis zodat ouders en begeleiders, thuis en op school kunnen worden betrokken bij de specifieke inhoud van de bijeenkomsten. In het verlengde van de module kan, indien gewenst, een voorlichting voor familie en/of klasgenoten worden georganiseerd.