TEACCH staat voor ‘Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children’. De methode is opgebouwd uit een zestal stappen, waarvan de eerste: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt.

De 6 stappen zijn:

  1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
  2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
  3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
  4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind;
  5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen;
  6. Het gebruik maken van de bijzondere interesses van het kind zelf.

Centraal staat de gedachte dat voor elke persoon met autisme een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking met het bieden van maximale veiligheid als basis.

TEACCH wordt als individuele behandeling ingezet. De duur van de behandeling is per individu verschillend. Ouders- en begeleiders maken onderdeel uit van de behandeling en zijn hier nauw bij betrokken.