ABA

ABA staat voor ‘Applied Behavior Analysis’ (toegepaste gedragsanalyse). ABA is oorspronkelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten op basis van meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze manier van werken effectief is bij het begeleiden van kinderen met ASS en/of een ontwikkelingsstoornis. Ook de Gezondheidsraad heeft in 2009 een adviesrapport gepubliceerd waarin vroege, intensieve gedragsinterventies als de meest effectieve behandelingsvorm bij autisme wordt genoemd.

Het belangrijkste principe van ABA is het belonen van gewenst gedrag zodat dit zal versterken. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat ongewenst gedrag niets oplevert, met als doel het verminderen of uitsluiten van dit ongewenste gedrag.

Een ander belangrijk uitgangspunt is een kind tijdens het oefenen met vaardigheden zo veel mogelijk succeservaringen laten beleven zodat het plezier blijft houden en gemotiveerd blijft om te leren. Om dit te bewerkstelligen worden aan te leren vaardigheden opgedeeld in kleine stappen.

Door in te spelen op de interesses van het kind en deze te gebruiken tijdens het begeleidingsproces, als beloning maar ook door materiaal te gebruiken dat aansluit bij deze interesses, wordt ervoor gezorgd dat het kind gemotiveerd blijft om te oefenen met vaardigheden.

Daarnaast wordt er grote waarde gehecht aan het eigen initiatief van het kind en wordt er voldoende ruimte gelaten om eigen initiatieven te ontplooien. Dit om een actieve houding van het kind te stimuleren en voorkomen dat een kind passief wordt.

De ABA methode wordt als individuele behandeling ingezet.