Kinderen met ODD (Oppositional Defiant Disorder oftewel oppositioneel opstandige gedragsstoornis ) zijn moeilijk in de opvoeding, ongehoorzaam en in verzet, maken ruzie, zijn driftig en houden zich vaak niet aan de regels. Gewelddadig gedrag is niet direct aan de orde. Ze hebben vaak problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen maar ook met leeftijdgenoten. De aandoening gaat vaak samen met andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD of  autisme, waardoor de diagnose niet altijd eenvoudig te stellen is.