Tijdens de behandeling kijken we samen waar het misgaat en hoe we daar verbetering in kunnen aanbrengen. We richten ons hierbij op het stimuleren en aanleren van dié vaardigheden die de sociale ontwikkeling en aansluiting vergroten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Psycho Educatie, een vorm van behandeling waarbij mensen met ASS en/of andere ontwikkelingsstoornis zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen en meer zicht krijgen op hun beperkingen en hun kwaliteiten. Behandelmethodes die verder o.a. worden ingezet zijn ToM Training , ABA, en TEACCH.

Van ouders met een autistisch kind en/of andere ontwikkelingsstoornis wordt veel gevraagd in de opvoeding. Na de diagnose is er behoefte aan verwerking en het kunnen ‘plaatsen’, opnieuw begrijpen en beter leren omgaan met uw kind. Daar is vaak steun bij nodig. Samen zullen we alles in perspectief plaatsen om vervolgens de juiste ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden.

Een kind met ontwikkelingsstoornis loopt de kans snel in zijn/haar (sociaal-emotionele) ontwikkeling achter te raken. Behandeling en begeleiding die zich richt op het wegwerken/beperken van de achterstand is essentieel. Positieve ervaringen met leeftijdsgenoten vergroot het gevoel van eigenwaarde, verlaagt de sociale angst en vergroot de adequate sociale vaardigheden.

Het is belangrijk om situaties te creëren die uitnodigen tot het ontwikkelen van vaardigheden, waarbij parallel een proces in gang wordt gezet die tot doel heeft de sociale omgeving te versterken. Samen gaan we aan de slag en maken we een plan om dit stap voor stap te realiseren. Het uitgangspunt hierbij is denken in mogelijkheden, in plaats van in belemmeringen of onmogelijkheden.