Kinderen met CD (Conduct Disorder oftwel antisociale gedragsstoornissen) vertonen voor hun omgeving niet-acceptabel gedrag. Ze kunnen agressief zijn of delinquent gedrag vertonen. Sommige kinderen zijn erg op zichzelf gericht en gaan niet veel met leeftijdsgenoten om. Als ze wel met een groep optrekken vinden ze vaak dat voor hen andere regels gelden. Hun contacten zijn erop gericht om er persoonlijk voordeel uit te halen. Ze hebben vaak een verminderd inlevingsvermogen. Een antisociale gedragsstoornis komt vaak voor in combinatie met, of als gevolg van, andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD of autisme.