ToM staat voor ‘Theory of Mind’, ook wel sociale cognitie genoemd. ToM heeft betrekking op de vaardigheid om gedachten, bedoelingen en gevoelens toe te kennen aan anderen en daar het eigen gedrag op af te stemmen. Eenvoudiger gezegd: leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds adequaat te kunnen communiceren.

De ToM training is een groepstraining maar kan ook als individuele behandeling worden ingezet. Het is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 6 t/m 16 jaar die voorbereidende sociale vaardigheden nog missen. Het doel is om sociaal inzicht en invoelend vermogen zo goed mogelijk aan te leren. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur per keer. Tijdens de ToM training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

– Leren gericht kijken, luisteren en nadoen;
– Leren herkennen van bedoelingen en van gevoelens bij jezelf en anderen;
– Stimuleren van het zelfbeeld en het voorstellingsvermogen;
– Leren zich te verplaatsen in de gedachten en de gevoelens van de ander.

Alleen ToM training is niet genoeg. Om de aangeleerde vaardigheden thuis te kunnen toepassen krijgt elk kind een werkmap. Deze map gaat na iedere bijeenkomst mee naar huis. Zo kan ook thuis of op school geoefend worden in verschillende situaties, samen met ouders en begeleiders.